terms of use.

1. Mục đích

Quy định này được lập ra với mục đích nêu rõ các điều khoản, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng khi sử dụng dịch vụ liên quan đến Internet được cung cấp tại trang

cangicoday.com

2. Định nghĩa

 • ①   Đây là website chuyên thực hiện việc cung cấp, giao dịch sản phẩm cho người sử dụng, đồng thời cũng được coi là nhà kinh doanh quản lý.
 • ② “Người sử dụng” là thành viên chính thức hoặc không chính thức, sử dụng dịch vụ do cangicoday cung cấp và phải tuân theo các quy định của cangicoday khi truy cập vào website cangicoday.com

4. Cung cấp và thay đổi dịch vụ

 • -cangicoday.com thực hiện các nhiệm vụ sau:
  1. 1. Cung cấp thông tin về sản phẩm
  2. 2. Giao hàng theo đơn khách đặt
  3. 3. Các nhiệm vụ khác của cangicoday
 • – Nếu có sự thay đổi về chất lượng sản phẩm hay cấu hình kỹ thuật thì cangicoday.com phải thông báo lý do cho khách hàng.

5. Phương thức thanh toán

Sản phẩm mua tại cangicoday.com có thể được thanh toán theo các hình thức sau:

 • 1. Gửi tiền qua tài khoản.
 • 2. Thanh toán khi nhận hàng. ( có giới hạn khu vực tỉnh thành )
 • Lưu ý: cangicoday.com  sẽ không thu thêm bất cứ khoản phí nào liên quan đến phương thức thanh toán của người sử dụng.

6. Hoàn trả lại chi phí

Trường hợp không thể cung cấp hoặc giao hàng cho khách hàng với lý do hết hàng… thì cangicoday.com có trách nhiệm phải nhanh chóng thông báo lý do cho khách hàng. Nếu đã nhận tiền trước thì phải tiến hành hoàn tiền hoặc làm các thủ tục cần thiết để hoàn tiền cho khách hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận tiền.

English English Tiếng Việt Tiếng Việt